Medlemsavgift

Medlemsavgiften gäller för ett kalenderår och i avgiften ingår förbundstidningen Våra Katter för alla aktiva medlemmar.

Medlemsavgift som betalas efter den 1 oktober gäller även för året därpå.

Medlemsavgiften måste betalas in före den 31 december om du ska delta på kattutställning eller registrera en kull i januari. För att ha rösträtt på årsmötet ska medlemsavgiften bara betald senast 31 januari och 22 januari för att du som medlem ska få första nummret av Våra katter.

Att vara medlem i Sundsvalls Kattklubb
Vad förväntas det att jag som medlem ska göra?

Att vara medlem i en ideell förening innebär att du som medlem ska bidra i form av arbetskraft när föreningen har olika aktiviteter.
De aktiviteter som klubben kan arrangera är utställning, firande av kattens dag, medlemsträffar, föreläsningar, studiecirklar mm. Alla medlemmar utför arbetsuppgifter som de har möjlighet att klara av!

Men det innebär också att du som medlem ska följa föreningens stadgar och Sundsvalls Kattklubbs ändamål är;
- att förhindra och motarbeta djurplågeri
- att arbeta för en god katthållning och seriös uppfödning
- att genom klubbverksamhet, utställningar och andra sätt öka intresset för katten som husdjur
- att tillvara ta medlemmarnas och deras katters intressen
- att söka kontakt och samarbete med likasinnade klubbar
- öka kattens status i samhället
- informera och ge kunskap om katten till allmänheten
-verka för ID-märkning av alla katter

Du kan läsa mer på www.sundsvallskattklubb.se för att se de olika arbetsstationerna för en utställning resp. kattens dag.
Övriga aktiveters arbetsuppgifter delas ut i samband med planeringen av aktiviteten.

 
  Gör så här:
Betala in medlemsavgiften på klubbens postgiro 11 55 19-1.
Glöm inte att skriva namn, adress och telefon på inbetalningskortet!
 
     
       
Medlemsavgifter
Aktivt medlemskap
 • Huvudmedlem (vuxen) inkl. Våra Katter
 • 400 kr
 • Introduktionserbjudande för den som har köpt kattunge från uppfödare i SUK

 • 350 kr
  • Familjemedlem
 • 100 kr
  • Ungdomar upp till 25 år
  • 200 kr
  Passivt medlemskap
  • Stödmedlem
 • 150 kr

 • Huvudmedlem får endast bedriva uppfödning, avel och
  utställning via en klubb (SuK).

  Familjemedlem kan övriga i familjen bli om en har erlagt avgiften för huvudmedlemskap. Ett krav är att man bor på samma adress. 
   
  Kattungeköpare är den som köper kattunge av
  uppfödare inom SuK. Man får då huvudmedlemskap under
  första året för 350 kr som ett introduktionserbjudande.

  OBS! Det är viktigt att du uppger uppfödarens namn!
  © Sundsvalls Kattklubb. All rights reserved. Ingen text eller bild får kopieras utan tillåtelse ©