Som en Medlemsförmån, har styrelsen beslutat att distribuera Kattsand till självkostnadspris.

Sanden kommer från det danska företaget AgroSam och märket är Van Cat, en finkornig högabsorberande sand, som inte dammar. Sanden ligger i 15 kg:s påsar och priset är ca 100 Kr/säck.

Intresserad och vill veta mer kontakta vår ordförande.

 © Sundsvalls Kattklubb. All rights reserved. Ingen text eller bild får kopieras utan tillåtelse ©