Styrelsen

 

 

     
Ordförande Jimmy Åsberg
 
E-post:
 
       
Vice ordförande

AnnCharlotte Johansson

   
       
Sekreterare

Marie Carlberg
  
E-post: 

   
       
Kassör

Ulrika Rova Johansson

E-post:

 
       
Ledamot Susanne Svelander

E-post
   
       

Ledamot

Robert Svensson

E-post:

 
       

Ledamot

Jessica Ullberg

E-post: 

 
       
Suppleant

Helena Strömberg

E-post:

 
       
Suppleant Christoffer Dahlberg

E-post:
   
       
Revisor
Revisor

Mikael Edlund

E-post:

 
       
Revisorsuppleant

Monika Bokström

E-post:

 
       
Valberedning


E-post:

  Har du förslag på
styrelseledamöter?
Kontakta någon i
valberedningen
med dina förslag!
  Yasmine Parisi
E-post:
   
 

   
       
Utställningssekreterare


Susanne Svelander
Silvergatan 9
861 34 TIMRÅ
Tele: 070-177 81 14
E-post:

  Till Susanne skickas utställningsanmälan i ett ex. per katt.
       
Avelssekreterare
 

Caroline Röding
Ortsjön 120
862 95 Njurunda
Tele: 076-8112275
E-post:

  Till Caroline skickar
vi alla stamtavle-
rekvisitioner, och
registrerings-
anmälningar.

(OBS! 2 exemplar! och skicka gärna med ett redan frankerat och adresserat kuvert för Caroline att använda när hon skickar vidare kullansökan till SVERAK)
     
Kattsnacksgruppen
Tidningsredaktör

Söker vi.

   
       
Webbredaktör
 

Eva Johansson
Åkerbyv 218
187 37 Täby
0723-11 02 10
E-post

  Till Eva skickar vi allt som vi vill ha publicerat på klubbens hemsida.
       
       
 

 

 

   
       
       
       
       
       
       
       
© Sundsvalls Kattklubb. All rights reserved. Ingen text eller bild får kopieras utan tillåtelse ©