Styrelsen

 

 

     
Ordförande Krister Björklund
Söndagsvägen 262
863 34 Sundsbruk
Tele: 070-239 56 58 
E-post:
 
       
Vice ordförande

Magnus Lundin
Ekorrvägen 10
861 33 Timrå 
E-post: 

   
       
Sekreterare

Jessica Ullberg
Nackstavägen 36 C
853 52 Sundsvall 
Tele: 0730 60 58 86     
E-post: 

   
       
Kassör

Susanne Svelander
Silvergatan 9
861 34 TIMRÅ
Tele: 070-177 81 14
E-post

 
       
Ledamot Agneta Jonsson
Sodalen 185 
860 25 Kovland 
Tele: 070-696 71 49
E-post:
   
       

Ledamot

Ted Svelander
Silvergatan 9
861 34 TIMRÅ 
E-post:

 
       

Ledamot

Marie Carlberg
E-post: 

 
       
Suppleant

Helena Strömberg
E-post:

 
       
Suppleant Caroline Röding
Ortsjön 120
862 95 Njurunda
Tele: 076-8112275
E-post:
   
       
Revisor
Revisor

Håkan Lindén
Alvägen 5,
854 63 SUNDSVALL
Tele: 060-17 20 46
E-post:

 
       
Revisorsuppleant

Anitha Magnusson
Storgatan 52 B
852 30 Sundsvall
Tele: 060-12 85 69
E-post

 
       
Valberedning

Robert  Svensson
Nackstavägen 36 C
853 52 Sundsvall
Tele: 076-812 75 05
E-post:

  Har du förslag på
styrelseledamöter?
Kontakta någon i
valberedningen
med dina förslag!
  Yasmine Parisi
E-post:
   
 

   
       
Utställningssekreterare


Susanne Svelander
Silvergatan 9
861 34 TIMRÅ
Tele: 070-177 81 14
E-post:

  Till Susanne skickas utställningsanmälan i ett ex. per katt.
       
Avelssekreterare
 

Caroline Röding
Ortsjön 120
862 95 Njurunda
Tele: 076-8112275
E-post:

  Till Caroline skickar
vi alla stamtavle-
rekvisitioner, och
registrerings-
anmälningar.

(OBS! 2 exemplar! och skicka gärna med ett redan frankerat och adresserat kuvert för Caroline att använda när hon skickar vidare kullansökan till SVERAK)
     
Kattsnacksgruppen
Tidningsredaktör

Söker vi.

   
       
Webbredaktör
 

Eva Johansson
Åkerbyv 218
187 37 Täby
0723-11 02 10
E-post

  Till Eva skickar vi allt som vi vill ha publicerat på klubbens hemsida.
       
       
 

 

 

   
       
       
       
       
       
       
       
© Sundsvalls Kattklubb. All rights reserved. Ingen text eller bild får kopieras utan tillåtelse ©